Email: info@fnbvietnam.vn

Phone: (+84) 922.559.799

spot_img
HomeCẩm nangKinh doanh & Marketing19 Chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh đắt giá nhất hành tinh

19 Chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh đắt giá nhất hành tinh

Thức ăn nhanh phổ biến toàn thế giới bởi sự tiện lợi trong cách thưởng thức, đa dạng về thực đơn, đồng nhất về hương vị và giá cả phải chăng. Chính vì vậy, gần như tất cả các quốc gia trên thế giới đều có những nhà hàng ăn nhanh, và ở hầu hết các quốc gia trên thế giới bạn đều sẽ tìm thấy nhà hàng của một trong những thương hiệu dưới đây.Thức ăn nhanh phổ biến toàn thế giới bởi sự tiện lợi trong cách thưởng thức, đa dạng về thực đơn, đồng nhất về hương vị và giá cả phải chăng. Chính vì vậy, gần như tất cả các quốc gia trên thế giới đều có những nhà hàng ăn nhanh, và ở hầu hết các quốc gia trên thế giới bạn đều sẽ tìm thấy nhà hàng của một trong những thương hiệu dưới đây.

[crp]

Domino Pizza

19 Chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh đắt giá nhất hành tinh FnB Việt Nam

Số nhà hàng tăng thêm từ năm 2018: 253

Tổng số nhà hàng: 6.157

Số nhà hàng nhượng quyền: 5.815

Số nhà hàng thuộc sỗ hữu công ty: 342

Doanh số bán hàng trên toàn nước Mỹ: ( triệu đô): 7.100

Doanh số trung bình trên mỗi nhà hàng: ( nghìn đô): 1.178

Starbucks

19 Chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh đắt giá nhất hành tinh FnB Việt Nam

Số nhà hàng tăng thêm từ năm 2018: 216

Tổng số nhà hàng: 15.041

Số nhà hàng nhượng quyền: 6.768

Số nhà hàng thuộc sỗ hữu công ty: 8.273

Doanh số bán hàng trên toàn nước Mỹ: ( triệu đô): 21.550

Doanh số trung bình trên mỗi nhà hàng: ( nghìn đô):1.454

Taco Bell

19 Chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh đắt giá nhất hành tinh FnB Việt Nam

Số nhà hàng tăng thêm từ năm 2018: 181

Tổng số nhà hàng: 7.089

Số nhà hàng nhượng quyền: 6.622

Số nhà hàng thuộc sỗ hữu công ty: 467

Doanh số bán hàng trên toàn nước Mỹ: ( triệu đô): 11.000

Doanh số trung bình trên mỗi nhà hàng: ( nghìn đô):1.502

Jersey Mike’s

19 Chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh đắt giá nhất hành tinh FnB Việt Nam

Số nhà hàng tăng thêm từ năm 2018: 173

Tổng số nhà hàng: 1.667

Số nhà hàng nhượng quyền: 1.595

Số nhà hàng thuộc sỗ hữu công ty: 72

Doanh số bán hàng trên toàn nước Mỹ: ( triệu đô): 1.340

Doanh số trung bình trên mỗi nhà hàng: ( nghìn đô):824

Panera Bread

19 Chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh đắt giá nhất hành tinh FnB Việt Nam

Số nhà hàng tăng thêm từ năm 2018: 132

Tổng số nhà hàng: 2.225

Số nhà hàng nhượng quyền: 1.202

Số nhà hàng thuộc sỗ hữu công ty: 1.023

Doanh số bán hàng trên toàn nước Mỹ: ( triệu đô): 5.925

Doanh số trung bình trên mỗi nhà hàng: ( nghìn đô): 2.751

Popeyes

19 Chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh đắt giá nhất hành tinh FnB Việt Nam

Số nhà hàng tăng thêm từ năm 2018: 131

Tổng số nhà hàng: 2.499

Số nhà hàng nhượng quyền: 2.458

Số nhà hàng thuộc sỗ hữu công ty: 41

Doanh số bán hàng trên toàn nước Mỹ: ( triệu đô): 3.750

Doanh số trung bình trên mỗi nhà hàng: ( nghìn đô): 4.541

Chipotle

19 Chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh đắt giá nhất hành tinh FnB Việt Nam

Số cửa tăng thêm từ năm 2018: 130

Tổng số cửa hàng: 2.580

Số cửa hàng nhượng quyền: 0

Số của hàng thuộc sỗ hữu công ty: 2.580

Doanh số bán hàng trên toàn nước Mỹ ( triệu đô): 5.520

Doanh số trung bình trên mỗi cửa hàng ( nghìn đô): 2.195

Chick-fil-A

19 Chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh đắt giá nhất hành tinh FnB Việt Nam

Số nhà hàng tăng thêm từ năm 2018: 130

Tổng số nhà hàng: 2.500

Số nhà hàng nhượng quyền: 0

Số nhà hàng thuộc sỗ hữu công ty: 2.500

Doanh số bán hàng trên toàn nước Mỹ: ( triệu đô): 11.000

Doanh số trung bình trên mỗi nhà hàng: ( nghìn đô): 4.517

Tropical Smoothie Café

19 Chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh đắt giá nhất hành tinh FnB Việt Nam

Số nhà hàng tăng thêm từ năm 2018: 115

Tổng số nhà hàng: 834

Số nhà hàng nhượng quyền: 833

Số nhà hàng thuộc sỗ hữu công ty: 1

Doanh số bán hàng trên toàn nước Mỹ: ( triệu đô): 577

Doanh số trung bình trên mỗi nhà hàng: ( nghìn đô):769

Wingstop

19 Chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh đắt giá nhất hành tinh FnB Việt Nam

Số nhà hàng tăng thêm từ năm 2018: 107

Tổng số nhà hàng: 1.231

Số nhà hàng nhượng quyền: 1.200

Số nhà hàng thuộc sỗ hữu công ty: 31

Doanh số bán hàng trên toàn nước Mỹ: ( triệu đô): 1.400

Doanh số trung bình trên mỗi nhà hàng: ( nghìn đô): 1.250

Panda Express

19 Chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh đắt giá nhất hành tinh FnB Việt Nam

Số nhà hàng tăng thêm từ năm 2018: 80

Số nhà hàng nhượng quyền: 2.184

Số nhà hàng thuộc sỗ hữu công ty: 138

Doanh số bán hàng trên toàn nước Mỹ: ( triệu đô): 3.800

Doanh số trung bình trên mỗi nhà hàng: ( nghìn đô): 1.765

Shake Shack

19 Chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh đắt giá nhất hành tinh FnB Việt Nam

Số nhà hàng tăng thêm từ năm 2018: 59

Tổng số nhà hàng: 185

Số nhà hàng nhượng quyền: 22

Số nhà hàng thuộc sỗ hữu công ty: 163

Doanh số bán hàng trên toàn nước Mỹ: ( triệu đô): 630

Doanh số trung bình trên mỗi nhà hàng: ( nghìn đô):4.214

Raising Cane’s

19 Chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh đắt giá nhất hành tinh FnB Việt Nam

Số nhà hàng tăng thêm từ năm 2018: 57

Tổng số nhà hàng: 457

Số nhà hàng nhượng quyền: 86

Số nhà hàng thuộc sỗ hữu công ty: 371

Doanh số bán hàng trên toàn nước Mỹ: ( triệu đô): 1.466

Doanh số trung bình trên mỗi nhà hàng: ( nghìn đô): 3.600

Culver’s

19 Chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh đắt giá nhất hành tinh FnB Việt Nam

Số nhà hàng tăng thêm từ năm 2018: 46

Tổng số nhà hàng: 9.630

Số nhà hàng nhượng quyền: 9.630

Số nhà hàng thuộc sỗ hữu công ty: 0

Doanh số bán hàng trên toàn nước Mỹ: ( triệu đô): 9.220

Doanh số trung bình trên mỗi nhà hàng: ( nghìn đô): 968

Marco’s Pizza

19 Chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh đắt giá nhất hành tinh FnB Việt Nam

Số nhà hàng tăng thêm từ năm 2018: 32

Tổng số nhà hàng: 915

Số nhà hàng nhượng quyền: 875

Số nhà hàng thuộc sỗ hữu công ty: 40

Doanh số bán hàng trên toàn nước Mỹ: ( triệu đô): 628

Doanh số trung bình trên mỗi nhà hàng: ( nghìn đô): 726

Dukin’s

19 Chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh đắt giá nhất hành tinh FnB Việt Nam

Số nhà hàng tăng thêm từ năm 2018: 42

Tổng số nhà hàng: 9.630

Số nhà hàng nhượng quyền: 9.630

Số nhà hàng thuộc sỗ hữu công ty: 0

Doanh số bán hàng trên toàn nước Mỹ: ( triệu đô): 9.220

Doanh số trung bình trên mỗi nhà hàng: ( nghìn đô): 968

Wendy’s

19 Chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh đắt giá nhất hành tinh FnB Việt Nam

Số nhà hàng tăng thêm từ năm 2018: 30

Tổng số nhà hàng: 5.852

Số nhà hàng nhượng quyền: 5.495

Số nhà hàng thuộc sỗ hữu công ty: 5.495

Doanh số bán hàng trên toàn nước Mỹ: ( triệu đô): 9.865

Doanh số trung bình trên mỗi nhà hàng: ( nghìn đô): 1.666

Arby’s

19 Chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh đắt giá nhất hành tinh FnB Việt Nam

Số nhà hàng tăng thêm từ năm 2018: 30

Tổng số nhà hàng: 3.359

Số nhà hàng nhượng quyền: 2.170

Số nhà hàng thuộc sỗ hữu công ty: 1.189

Doanh số bán hàng trên toàn nước Mỹ: ( triệu đô): 3.885

Doanh số trung bình trên mỗi nhà hàng: ( nghìn đô): 1.183

Firehouse Subs

19 Chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh đắt giá nhất hành tinh FnB Việt Nam

Số nhà hàng tăng thêm từ năm 2018: 24

Tổng số nhà hàng: 1.153

Số nhà hàng nhượng quyền: 1.155

Số nhà hàng thuộc sỗ hữu công ty: 38

Doanh số bán hàng trên toàn nước Mỹ: ( triệu đô): 855

Doanh số trung bình trên mỗi nhà hàng: ( nghìn đô): 729

Có thể bạn quan tâm
7 vấn đề nhà hàng/ quán ăn thường mắc phải
Khách hàng đang nói gì về cà phê trên mạng xã hội
Có thể bạn quan tâm

Kiến thức nổi bật

Tin tức mới nhất

- Advertisment -spot_img